تعرفه و هزینه ها

سر کلا به پنج ناحیه تقسیم می شود جلوی سر طرفین سر، مرکز سر و پشت سر
بر آورد هزینه بر اساس نواحی خالی سر می باشد.

هزینه ی این روش بستگی به نیاز هر شخص دارد همچنین ساعاتی که برای شخص در نظر گرفته می شود اهمیت دارد.
-ترمیم جای زخم -درصد ریزش مو و تعداد نواحی خالی سر در تعیین هزینه اثر گذار هستند.

لذا جهت برآورد هزینه ها کلاینت می بایستی عکسی را از سر خود که تمامی نواحی خالی سر را نشان می دهد برای ما ارسال نماید.

در ارتباط با انجام سایر خدمات مشاوره قبل از کار بصورت رایگان و برآورد هزینه ها تعیین خواهد شد.

هزینه اسکالپ:
میکرو اسکاپ نسبت به سایر روشهای دیگر نظیر کاشت مو ارزانتر بوده و سریعتر انجام می شود.
محاسبه هزینه های میکرو اسکالپ به عوامل زیر بستگی دارد.
– نوع دستگاه و رنگهای مورد استفاده
– میزان خالی بودن سر و یا وسعت ناحیه ریزش یافته.
🔹️ کلینیک تخصصی فی اسکالپ سوزان یکی از مراکز تخصصی در زمینه میکرو اسکالپ و، زیبایی می باشد.

در این مرکز از متخصصین با تجربه و جدیدترین روشهای دنیا جهت دستیابی به بهترین نتیجه استفاده می شود.
همچنین دراین مرکز از جدیدترین دستگاهها و بهترین مواد( ارگانیک) ازآکادمی بین المللی فی، بدون هرگونه پخش رنگ و تغییر رنگ و هرگونه عوارض اسفاده می شود.
در این راستا شعار ماحفظ سلامت و رضایتمندی مراجعه کندگان می باشد بنابراین تحت هیچ شرایطی سلامت مراجعه کنندگان را با هزینه کمتر و بی کیفیت به مخاطره نمی اندازیم.

هزینه انجام فی اسکالپ چقدر است؟
– معمولا هزیه جلسات در هر جلسه بر اساس ساعات و منطقه مورد نظر دریافت می شود.